ΟΤΟΝΤΗΛ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΟΝΤΗΛ ΑΕ)

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: ΟΤΟΝΤΗΛ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΟΤΟΝΤΗΛ ΑΕ
Α.Φ.Μ.: 094298715
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057806004000
Διεύθυνση: 4 χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών Δίπλα από το Α' ΚΤΕΟ, 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Έγγραφα δημοσιότητας

Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2018
Έκθεση διαχείρισης 2018
Αποτελέσματα Χρήσης 2018
Τελικό Προσάρτημα 2018
Ισολογισμός 2019
Έκθεση διαχείρισης 2019
Αποτελέσματα Χρήσης 2019
Τελικό Προσάρτημα 2019
Ισολογισμός 2020
Έκθεση διαχείρισης 2020
Αποτελέσματα Χρήσης 2020
Τελικό Προσάρτημα 2020
Οικονομικές Καταστάσεις 2021
Έκθεση διαχείρισης 2021
Τελικό Προσάρτημα 2021
Ισολογισμός 2022
Αποτελέσματα Χρήσης 2022
Τελικό Προσάρτημα 2022